نمره 100 تو و 69 من

رسم شهریــــــــوری ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند... و ماندنشان با دلت چنان می کند... که هنوز نرفته دلتنگشان میشوی....گفتم یک کم از خودم تعریف کنم اول برات!!!!!

هنوز طعم دیروز در دهانم باقی بود  که خاطرات قشنگ امروز را برایم رقم زدی.. ممنونم ازت

خیلی وقت بود که کسی اینطوری پا به پای من نیامده بوده.. نمیدونم واقعا خوابم یا بیدارم

تو هستی یا توهمی

هرچی که هست موهبت شیرینی است که خدا به من داده

عزیزم.. همون نمره 100 که بهت دادم واقعا لیاقتته

و اون 98 که بهم  دادی از لطفت بود که نه 98 که حتی 69 هم  نیستم برات!!!!!!!!

دلم میخواد یک کاری را باهم شروع کنیم.. معمولا تجربه ثابت کرده دوستی ها و عشق هایی  که توش بحث کاری هم هم هست دوام بهتری داره....

 

ای جونممممممم...  نفسم.. عشقم.. الان اس ت اومد که حالم پرسیدی....

الان هم دارم باهات چت میکنم.. باشه تا بعدددددددد اینجارو بنویسم!

/ 2 نظر / 4 بازدید
pop30

سلام آپم اگه خواستی یه سری بزن [قلب]

فاطمه

معمولا تجربه ثابت کرده دوستی ها و عشق هایی که توش بحث کاری هم هم هست دوام بهتری داره....؟؟ واقعا؟ من تا به حال بهش فکر نکرده بودم [متفکر]