برق

برق نیست و تو نیستی....

برق بود و تو نبودی....

امروز چقدر دلم برایت تنگ بود...

نمی گذره این شب لعنتی....

درس میخونم زیر برق...اما اینجا هم خاموش و تاریکه...جاییکه برق جشای تو توش نباشه همیشه تاریکه...

 

صدای تیک تاک لعنتی ساعت تو سرم طنین انداز شده... هیچی از درس نمی فهمم...خنگ شده ام بانو !

غم رفتن تو رو دارم... سفر 5 روزه ... اولین 5 روز بدون همدیگه چقدر زود داره میرسه...

هیچ وقت فکرشم نمی کردم که اینطوری دوستت داشته باشم....هیچ وقت تنهام نذاز عزیزم.....

دوستت دارم..

/ 0 نظر / 8 بازدید