چند دقیقه بعد...

تازه چند دقیقه است از پیشت اومدم....

دلم بدجور برات تنگ شده... تو اون همه همهمه، تو تنها کسی بودی که میدیدم...

بدجور بهت وایسته شدم...نمیدونم این وابستگی چی بعدا به سرم میاره...ولی هر چی باشه با آغوش باز می پذیرم....

امیدوارم ته نداشته باشه زمان دوستیمون....بی انتها باشه مثل مهربونی خودت.....

امیدوارم منم لایقت باشم...و از بودن کنارم احساس خوبی داشته باشی...

راستی امروز اولین روزیه که از دستگاهت پول در آوردی .... ایشالا موتورش برات حسابی کار کنه و حسابی پولدار شی....

 

خیلی دوستت دارم عزیزم....

/ 0 نظر / 9 بازدید