یر به یر

می دونستم..حس ششم من بهم گفته بود که همچین چیزی هست... فقط فکر عقد را نمی کردم.

اوندفعه گفته بودی همه اینارو... و طوری گفتی که انگار همش محقق شده..فقط فکر عقد را نمیکردم.

یکهو بعد خوندنش قلبم تیر کشید.....اما چکار میتونم بکنم... غیر اینکه ارزو کنم خوشبخت بشی و سعی کنم همونی باشم که تو تو آرزوت میخوای  داشته باشی.

اینقدر خاطرت برام عزیزه که نمی تونم حرفی بهت بزنم..

چون تازه الهه میشه معادل رضا

تازه یر به یر میشیم

شب میبینمت تو چت

حالم خوب نیست

میرم دراز بکشم کنار پ

/ 0 نظر / 2 بازدید