دلم می لرزد

دلم می لرزه وقتی که به فکرتم و البته چند جای دیگه!!!!!!

عزیزم مرسی که هر شب میای مطبببب و می بینمت و خستگی م در میره و ..

نمی دوم واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااا چطوری از ت تشکر کنم

دلم یک سفر میخواد

کاش پاسپورت داشتی سفرررررررر هفته دیگه را باهام می اومدی

خیلی موقعیت خوبی بود

شانس!!!

اه

/ 0 نظر / 11 بازدید