عاشق که میشوم

عاشق که میشوم

 

دنیا رنگ دیگری میشود

هر روز ٬هر لحظه ٬هر دقیقه ام

رنگ سبزه زارها ٬رنگ  گندمزارها میشود

عاشق که میشوم

میبینم دنیا برای من است .

عاشق که میشوم

خنده لحظه ای مرا با غم تنها نمی گذارد

عاشق که میشوم

خدا با من همراه میشود

و همه ی اینها معجزه ی عشق است!

و من تورا ای عشق سپاسگذارم

همیشه با من باش

/ 1 نظر / 8 بازدید
پاپسی

[رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا]