تو!!!

 

نمی دانــم

چــرا بیــن ایــن همــه ادم

پــیــله کــرده امــ بــه تــو

شــاید فــقط با تــو

پــروانــه می شـــوم

ســنـگـیــنــی گـفــتــه هــایــم

بــه سـنــگـیــنـی گــوش هــایـتــ دَر . . .
/ 0 نظر / 10 بازدید