روزهای دلتنگی

چقدر دلم برای لحظه هایی که باهم بودیم تنگ شده

دلم برات پر می کشه عشقم

بعضی وقتا هر قدر هم که محکم باشی

یـک عطر آشنـا
یــک صــــــــدا
یــک یـــــــــــاد
از درون داغونـــت می کــــند

هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی.

 

دستانت اگر مال من باشد هیچ کس مرا دست کم نخواهد گرفت

عزیزم مرا میان بازوانت بگیر بگذار تمام آغوشت را جمع کنم برای نبودن هایت...........

/ 0 نظر / 9 بازدید