کمبودت تو حلقم

تو رو باید خیلیییییییییییی زود به زندگی برگردوند. ادعات میشه خفن که زندگی کردی در لحظه و ال و بل ..ولی من قبول ندارم

از این به بعد زندگی را با من یاد می گیری!! ستاد اعتماد به نفس!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید