117 تا مطلب

داشتم فکر می کردم این 117 مطلب این وبه! و به نظرت تا چند تا بالا میره.. 11777؟؟

الان کلییییییییییی با هم چت کردیم.. وموکول شد به اون دفتر کذایی

عزیزم به زور که خالی نکردم مطبو

واقعا دلم میخواد باهات باشم

اجباری که نیست

دم عیده لامصب وگرنه  میشد بیشتر  هماهنگ کرد.

از صبح هیچ کاری نکردم

هیچی

....برم یک نامه بزنم

دوستتتتتتتتت دارم.. زیادتر از همیشه

/ 0 نظر / 4 بازدید