اسباب کشی

اسباب کشی سخته

کاش بودم کنارت کمکت می کردم

هیچ کاری ازم برات بر نمیاد

دعا کنم که زودی تموم بشه و جابجا بشی

هر چند که داری سعی می کنی کم کم منو فراموش کنی و ترکم کنی

اما من همچنان دوستت دارم.... البته به قول خودت.. به سبک خودم!!!!!

می بوسمت

/ 0 نظر / 10 بازدید