دیروز لعنتی

دیروز لعنتی

دیروز لعنتی

که ناراحتی تورو دیدم..

بگذریم

خوب شد امامن درجه حساسیت تو رو دستم بیاد

و انجا بود فهمیدم که من چقدر انعطاف پذیر ترم..شاید  دیدن این سبک برخوردهای تو

باعث بشه منو از این فاز احمقیت و کولی دادنها دربیاره..

که باعث بشه عوض  اینکه من دنبال افراد باشم و نگران نباشم که اونا از من جدا بشن ..اونا ترس داشته باشن ازینکه من نخوامشون..

دلم تنگته...........

یک عشق

عروج است و

                    رسیدن به کمال

یک عشق

غوغای درون است و

                        تمنای وصال

یک عشق

             سکوت است و

                                سخن گفتن چشم

یک عشق

خیال است و

خیال است و

                             خیال...!

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید