اولین ناهار مشترک

امروز اولین ناهار مشترکمون بود...

یه شیشلیک خوشمزه تو یه هوای خنک زمستونی اونم تو فضای باز رستوران رضای فرحزاد....

و دستهای گروه خورده، زیر کتی که روی پات انداخته بودی.....

دو تاشیرینی کنار چایی که واسه من ممنوع بود و نان داغ کنار کباب هم !

امروز خیلی دلم میخواست شمال بودمم قربون خدا برم هوا رو برام شمالی کرد...

خداجون ازت ممنونم

عشقم ازت ممنونم

شیکم جان همچنان ممنونم

چه روز قشنگیه امروز.........

 

Happy Our Firs Launch

/ 0 نظر / 15 بازدید