عید دیدنی

اولین عید دیدنی را اومدم تو شرکتت

وقتی گفتی دفتری ..پریدم از رو تخت که زوودی حاضر بشم بیام دیدنت

عزیزم .. ممنون گردش قشنگ و پرخاطره ای بود

صدای جیک جیک ها داره از حموم میاد و من دائم یاد تو میفتم

الان هم بهت اس دادم که اولین کارت دادن ازمایش خونی باشه

کشتمت اگه نری

گفته باشم

دوستت دارم

/ 0 نظر / 15 بازدید