عیدی

دیروز رفته بودیم با هم ناهار بیرون

دومین ناهار ترخونی

و بعدشم عیدیییییییییییییییییییییییی

مرسی عزیزم

بابت اینکه پیشمی

بابت اینکه داری جای خالی خیلی چیزارو برام  پر می کنی

بابت ..................!!!!!!!! منظورم همون با لگد انداختنه!!!

جیگرییییییییییی دوستت دارم

/ 0 نظر / 11 بازدید