چند بوس کوچولو

مگه بهت نگفتم دستت رو از رو صورتت برندار یهو... خوب میخواستم دستاتو ببوسم جاخالی دادی خورد رو لبات

راستش به تنها چیزی که فکر نمی کردم تعدادش بود.... آخه تو زندگیم هیچ وقت کمیت رو به کیفیت ترجیح ندادم.....

 

بدفرم میخوامت... فرشته زمینی من

/ 0 نظر / 8 بازدید