اهای مدعی

خدارحمت کنه حافظ رو

میگفت:

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی...

تو که همه تصمیماتو خودت گرفتی

فکر می کنی اجازه میدادم اینجارو پاک کنی؟؟؟

خیلی بی انصاف و نامردی

فعلا همین

اینو دیروز گرفته بودم. بعد اینکه از خرید برگردیم.. بهت بدم

چون باید برمیگشتیم دم مطب

اما 

متاسفم  که تو قضاوت های خودت همیشه خودتو برنده میگیری

مواظب خودت باش

همچنان دوستت دارم مرتضی

و این دعوای تو ذره ای از دوست داشتنت کم نمی کنه

هر چند که انگار  ....

بگذریم

/ 0 نظر / 8 بازدید