غر اول سال

سلام عزیزم

سال جدید مبارکت باشه

انشالله سالللللللللللللللللللللللللی بدون غم..بدون استرس بدون هرگونه حادثه ناگوار و پر از شادی و شور و اتفاقات خوب برای هردومون باشه

دوستت دارم زیاد

نکته:

امیدوارم  هر روز  سال جدید حداقل روزی 10 بار بهم بگی که دوستم داری!!!!!!!!!!!

میشه؟؟؟

اخه هر وقت من میگم دوستت دارم تو هم میگی منم همینطور

عقده ای شدم چند بار تو اول بگی دوستم داری و من بگم منم همینطور!

این جزو همون موارد لیست ننوشته من بود!!!پ

دوستت دارم

/ 0 نظر / 14 بازدید