شب بخیر

هنوز نیم ساعتی نیست رفتی و چند ثانیه از بای دادنت نگذشته...قبل از رفتن خواستم بگم خیلی دوستت دارممممممم.... بووووووووووووووس..... میمیرم برات......

راستی

 

هر بار که توچشمات نگاه می کنم کلی میمیرم و زنده میشم ... خوب بخوابی عسل من

/ 0 نظر / 7 بازدید