خستگی

تو حجم کار روزانه م

وقتی به انتها میرسم

و متوجه میشم

که باز هم ممکنه نبینمت

خستگی م دو چندان میشود

منتظرم خرداد برسه

ایا فرجی میشود؟؟؟؟

دوستت دارم...منو ببخش به خاطر همه کارهایی که تاحالا میشد برات بکنم و نکردم

هرچند عمدی که نبوده واقعا......

امیدم به اینده است

 

/ 1 نظر / 20 بازدید