نمی دونم کدوم حس قوی تره.... این که پشت شیشه منتظر باشی تا مسافرت از راه برسه.... یا این که از راه برسی و ببینی یه نفر پشت شیشه منتظرته...

ولی واسه منی که تو اون همهمه چشمم به راه بود که بیای، بی نظیر ترین حسی بود که تو اون موقع شب می تونستم داشته باشم...

امیدوارم همیشه بمونی پیشم عزیزم..