دارم از پادرد هلاک میشم

کفش اسپورت نیاوردم دهنم سرویس شد..

الان هم یکساعتی هست باهات تو چتم و تازه استرس و دلشورم اوکی شده

عزیزم..

دفعه آخرت باشه یکهو بی خبررررررررررررر منو میذاری..جواب اس ندم باید نگران بشی

فهمیدی؟؟؟

مواظب عشقم باش

باشه؟؟؟