لحظه ها چقدر اروم میگذره وقتی ازت دورم و چقدر تند و تند وقتی پیشتم

نمیدونم عیب از زمانه یا از من!!!

خیلی دوستت دارم عزیزم...

امروز به این فکر می کردم میشه یه جوری بشه که ما صب تا شب کنار هم باشیم ؟!! سوال مسخره ایه نه ؟