همیشه رسم بر این بوده که پروانه دور می چرخیده

 

دور گل

 

دور شمع

 

ولی اینبار رسم زمونه رو میشکنم

 

میخوام تو بشینی و من دورت بگردم پروانه من