میدونی عشقم..

زدن یک رستوران چند طبقه و یا کلینیک چند طبقه از برنامه هامه

حالا بعدا بهت میگم چطوری.. فکز نمیکردم تو هم اهلش باشی

شاید از یک دونه کوچیک سال دیگه شروع کنیم.

یک رستوران کوچیک طرفای خودمون

ولی واقعا باید ایده از اونور بگیریم و تطابق بدیم با ذائقه ایرانی ها

نفسسسسسسسسسسسسسسسس

انشالله زودتر امتحاناتت تموم بشه و فکرت باز بشه و بشه با هم به نتایججججی برسیم

میخوامت