وقتی تو هستی...
وقتی خنده های دونفرمون صداش تا هفت تا آسمون میره...
وقتی با یه موزیک دوتامون با صدایبلند میریم توی دنیای دیگه....
مهم نیست که کل دنیا باهام بد باشن...
عشق یعنی تو.......
یعنی وقتی گوشاتو میگیری و نمی خوای صدای کسی رو بشنوی
فقط اون که می تونه آرومت کنه...
قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب