من ممنونم ازت بخاطر همه چیز...تو فوق العاده ای عزیزم ...فوق العاده

 

راستشو بخوای یه جورایی به هر روز دیدنت عادت کردم.... بااینکه میدونم امروز چه مشکلی داری ولی هر جور تو صلاح بدونی ....برات دعا می کنم که مشکلت رو بتونی خیلی زود حل کنی :)

 

اره عزیزم ... اگه تو بخوای باهات تا اون سر دنیا هم میاممممممممممممممم

 

دوستت دارمممممممممم