دلم برای یک عاشقی هیجانی تنگه!

غررررررررررر نزن تو دلت .. اره خودم هم اینجا مقصرم تو نشدنش

فقط خواسته دلمو گفتم

همین

..