عجب حکایتی شد!!

الان که زنگ زدی خیالم راحت شد.

فدای سرت...البته سخته اینطوری بگم اما فکر کن دزدید گوشیتو

حالا دیگه با هم میریم گوشی میخریم!!!!!!!!

تازه من بیشترناراحتم

قرار بود گوشیتو بدی بمن

یادت رفت!!!

دوستت دارم.. مال دنیا ارزش حتی فکرکردن رو نداره.....

خودتو اذیت نکن