در یک رابطه دو نفره ، وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند

حتما یکی  از آنها

تمام حرف دلش را نمی گوید....

شکسپیر

 

---------------

دوستت دارم